Χαμηλής Στατικής

Χαμηλής Στατικής
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-11 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 700mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

539,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 434,84€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-11 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 700mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

474,86€ Χωρίς ΦΠΑ: 382,95€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-11 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 700mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

505,92€ Χωρίς ΦΠΑ: 408,00€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-11 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 700mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

441,58€ Χωρίς ΦΠΑ: 356,11€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-12 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 800mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

548,08€ Χωρίς ΦΠΑ: 442,00€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-12 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 800mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

483,74€ Χωρίς ΦΠΑ: 390,11€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-12 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 800mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

514,80€ Χωρίς ΦΠΑ: 415,16€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-12 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 800mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

450,44€ Χωρίς ΦΠΑ: 363,26€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-13 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

570,26€ Χωρίς ΦΠΑ: 459,89€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-13 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

505,92€ Χωρίς ΦΠΑ: 408,00€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-13 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

536,98€ Χωρίς ΦΠΑ: 433,05€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-13 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

472,64€ Χωρίς ΦΠΑ: 381,16€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-11 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 700mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

539,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 434,84€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-11 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 700mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

474,86€ Χωρίς ΦΠΑ: 382,95€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-11 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 700mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

505,92€ Χωρίς ΦΠΑ: 408,00€