Υψηλής Στατικής

Υψηλής Στατικής
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-22 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

847,64€ Χωρίς ΦΠΑ: 683,58€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-22 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

783,28€ Χωρίς ΦΠΑ: 631,68€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-22 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

814,36€ Χωρίς ΦΠΑ: 656,74€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Α-22 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

750,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 604,84€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-23 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1350mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

896,46€ Χωρίς ΦΠΑ: 722,95€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-23 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1350mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

832,10€ Χωρίς ΦΠΑ: 671,05€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-23 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1350mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

863,18€ Χωρίς ΦΠΑ: 696,11€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-23 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 1350mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

798,82€ Χωρίς ΦΠΑ: 644,21€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-22 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

847,64€ Χωρίς ΦΠΑ: 683,58€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-22 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

783,28€ Χωρίς ΦΠΑ: 631,68€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-22 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

814,36€ Χωρίς ΦΠΑ: 656,74€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-22 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 1150mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

750,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 604,84€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-23 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1350mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

896,46€ Χωρίς ΦΠΑ: 722,95€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-23 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1350mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

832,10€ Χωρίς ΦΠΑ: 671,05€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-23 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1350mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &..

863,18€ Χωρίς ΦΠΑ: 696,11€