Μέσης Στατικής

Μέσης Στατικής
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-33 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

690,10€ Χωρίς ΦΠΑ: 556,53€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-33 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

625,74€ Χωρίς ΦΠΑ: 504,63€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-33 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

656,80€ Χωρίς ΦΠΑ: 529,68€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard A-33 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

592,46€ Χωρίς ΦΠΑ: 477,79€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-33 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

690,10€ Χωρίς ΦΠΑ: 556,53€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-33 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

625,74€ Χωρίς ΦΠΑ: 504,63€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-33 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

656,80€ Χωρίς ΦΠΑ: 529,68€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Δ-33 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 1000mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

592,46€ Χωρίς ΦΠΑ: 477,79€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Κ-34 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1200mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

794,38€ Χωρίς ΦΠΑ: 640,63€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Κ-34 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1200mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

730,04€ Χωρίς ΦΠΑ: 588,74€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Κ-34 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1200mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

761,10€ Χωρίς ΦΠΑ: 613,79€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard Κ-34 W Με ενσωματωμένους διακόπτες Μη Θερμαινόμενη 1200mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

696,74€ Χωρίς ΦΠΑ: 561,89€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard K-35 W + ασύρματο & ενσύρματο χειριστήριο R.C Μη Θερμαινόμενη 1400mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

840,98€ Χωρίς ΦΠΑ: 678,21€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard K-35 W + ασύρματο χειριστήριο I.R Μη Θερμαινόμενη 1400mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

776,64€ Χωρίς ΦΠΑ: 626,32€

OLEFINI Αεροκουρτίνα standard K-35 W + ενσύρματο χειριστήριο C.B Μη Θερμαινόμενη 1400mm

• Εξοικονόμηση ενέργειας. • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία. &b..

807,70€ Χωρίς ΦΠΑ: 651,37€