Βάνες

Βάνες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK1S ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 1 έως 7 4σωλήνιο σύστημα- στοιχείο θέρμανσης

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 24V VK1S24V ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 1 έως 7 2σωλήνιο σύστημα

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK1SND ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 1 έως 7 2σωλήνιο σύστημα

Με υδραυλικό κιτ σύνδεσης στον εναλλάκτη νερού του fan coil Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλ..

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK1DF ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 1 έως 9 4σωλήνιο σύστημα- στοιχείο θέρμανσης

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK8S ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 8 έως 9 2σωλήνιο σύστημα

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 24V VK8S24V ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 8 έως 9 2σωλήνιο σύστημα

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK10S ESTRO ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 95 έως 12 2σωλήνιο σύστημα

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 24V VK10S24V ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 95 έως 12 2σωλήνιο σύστημα

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK10DF ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 95 έως 12 4σωλήνιο σύστημα- στοιχείο θέρμανσης

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 24V VK10DF24V ESTRO ON-OFF ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 95 έως 12 4σωλήνιο σύστημα- στοιχείο θέρμανσης

Με πλήρες υδραυλικό κιτ σύνδεσης Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλει..

GALLETTI 3όδη βάνα 24V VK1S24VND ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 1 έως 7 2σωλήνιο σύστημα

Με υδραυλικό κιτ σύνδεσης στον εναλλάκτη νερού του fan coil Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλ..

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK1DFND ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 1 έως 9 4σωλήνιο σύστημα- στοιχείο θέρμανσης

Με υδραυλικό κιτ σύνδεσης στον εναλλάκτη νερού του fan coil Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλ..

GALLETTI 3όδη βάνα 24V VK1DF24VND ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 1 έως 9 4σωλήνιο σύστημα- στοιχείο θέρμανσης

Με υδραυλικό κιτ σύνδεσης στον εναλλάκτη νερού του fan coil Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλ..

GALLETTI 3όδη βάνα 230V VK8SND ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 8 έως 9 2σωλήνιο σύστημα

Με υδραυλικό κιτ σύνδεσης στον εναλλάκτη νερού του fan coil Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλ..

GALLETTI 3όδη βάνα 24V VK8S24VND ESTRO ΜΟΝΤΕΛΟ 8 έως 9 2σωλήνιο σύστημα

Με υδραυλικό κιτ σύνδεσης στον εναλλάκτη νερού του fan coil Εγγύηση δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλ..