Πολιτική Επιστροφών

1) Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της ALTEMCO AE : μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής  και να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την ALTEMCO AE.
Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν με πλήρη την συσκευασία τους και δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ή εγκατασταθεί. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ALTEMCO AE έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε, τότε το η ALTEMCO AE δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής- Δελτίο Αποστολής) 
Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ALTEMCO AE. θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ALTEMCO AE είτε μέσω μεταφορικής εταιρείας. 
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ALTEMCO AE, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται σε διάστημα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της ALTEMCO AE.


2) Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη : μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η κατωτέρω αναφερομένη προθεσμία υπαναχώρησης. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα, είτε με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της ALTEMCO AE. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν  (π.χ. . Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής- Δελτίο Αποστολής) και πλήρη τη συσκευασία του. Το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ή να έχει πραγματοποιηθεί/προηγηθεί εγκατάσταση του.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ALTEMCO AE, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται σε διάστημα (10) ημερολογιακών ημερών.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ALTEMCO AE έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.