Εγγυήσης Προϊόντων

Εγγύηση FUJITSU

Εγγύηση LG

Εγγύηση MIDEA

Εγγύηση DAIKIN

Εγγύηση NOBEL

Εγγύηση OLEFINI

Εγγύηση S&P ενός (1) έτους για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλεια.

Εγγύηση GALLETTI δύο (2) ετών για ελλατωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλεια.